Βηματισμοί ΙΙ /Footpaths ΙΙ

"Reflections 2017" series.

46 x 46 cms