"Που να μαζεύεις τα χιλιάδες κομμάτια του κάθε ανθρώπου" Γ. Σεφέρης

from Reflections 2017 series.

38,7 x 27,6 cms