"Για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν ΕΛΕΝΗ"

"ELENI"

50 x 50 cms