Ισορροπίες / Balance

"Reflections 2017" series.

39 x 39 cms